Werkwijze

In een persoonlijk gesprek bespreken we jouw wensen en het doel van de film. Waar nodig doen we extra research. Daarop baseren we ons filmplan en maken we een offerte. We komen op locatie interviewen en sfeerbeelden filmen. Je kunt zelf foto’s, muziek, eigen filmfragmenten, dagboekfragmenten e.d. aanleveren om in de film te laten gebruiken. Daarna begint de montage. Een eerste versie van de film wordt opgestuurd en eventuele wijzigingen en aanvullingen worden meegenomen in de tweede montage. Als de film klaar is kan hij aangeleverd worden op elk gewenst formaat. De film kan ook geschikt gemaakt worden voor websites, YouTube en social media.

Kosten

De kosten hangen af van individuele wensen en gemaakte uren. Vraag om een offerte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.